Форум » Алтай тилле » Кем алтайлап билер? » Ответить

Кем алтайлап билер?

Chenya:

Ответов - 185, стр: 1 2 3 4 5 All

Аткыр: кыстар ойтоло эмеш уштынып алган, jаныла вокзалда болдым, кыстар узези jанарга jат. алтай кыстар куннин кунге jаранып jат.

Анчы: Jанар куним келип туру, уулдар!!!

ERK: Анчы кем jок, кышкыда jанбай нени эдерге...


Анчы: кышка jетире чыдажар керек!

ERK: мен каче ле Горныйдан келдим. кинотеатрда 1612 кино кордим, светофор барып jурдим. хе хе

djam: мен барысын да анладым:)

Анчы: А мен "1612" Новосибирскта коргом!

ERK: Новосибирск jарады ба? меге 1612 jарабаган. кандый да jаш балдардын.

Анчы: сен кино керегинде бе эмезе кала керегинде?

allo: ERK пишет: мен бу пятницада jанарым. чыккан кунимди откурерим. jakshi bajramdadin ba nokor?кайда болдын нени эттин, нокорлорин коп келди бе Улалуга?

ERK: Анчы кино керегинде=) allo кем jок болды.амыраганыс =) сен кем эдин? меге ЛС бичип ийзен

Аткыр: Jаш-оскурим не солун бар? Тайгада кар jаап койгон, андап барар керек.

Анчы: андар да куним келип туру!!!!

Аткыр: Чолдо шуурган болгон чолдин элиги кочкиндеп баштады, алтай уулдар узези амырар кундерде эликтеп тийиндеп jат. Сен Екатеринбургта Анчы койондор ло тузакта.

ERK: Екатеринбургта jаан койондор болбайсын!

Аткыр: Jе бир эмештен алайлактар албаты-jоон. Аржан суудый ару алтай кыстар кайда? алтайдын тууларындый кайыр алтай уулдар кайда?

Алтын Кыс: Мында, алтай кыстар, сеге не керек Аткыр, сеге кем керек? (народ сразу прошу прощение, как могу так и пишу, алтай тил прям коркыш jаман барjaд )

wave: Аткыр бичип jат: Аржан суудый ару алтай кыстар кайда? алтайдын тууларындый кайыр алтай уулдар кайда? ондый состорди кайдан билерин?

Аткыр: Оо Ары корзо ай кеберлу, бери корзо кун кеберлу кыстар мында турбай. Мындый состорди узе алтай уулдар билер. а бистин алтай кыстар чындап ла эн ле ару,jараш.

Алтын Кыс: Аткыр, респект за такие слова в адрес нас, девушек. Очень приятно

Ganja: Ачымчылу эмес АчыНчылу

Ganja: Качарлары кызарган кызылгаттай кыстар, кочколонгон кайалардай кайыр уулдар Алтайда канай Jок эмеш...

кунучек: Эзендер.JЬЕРЛЕШТЕР!!!НЕ БАР НЕ JОК?

ERK: эзен jерлеш! бастыра ла бар. сен бойын кандый?

Бешеный: тяхшлар эмян обяндар! тышкары кубулгак булутту кун туру Арчылган.

kindik: Алтай тилле куучындаар jер мында.

Кокбору: Онойдо бастыра алтайлар тунейле куучындабас , темдектезе Ондой аймакта ол состордин таныктарын кату айдым дат Каан-Оозында дымжак ......

Ganja: бодоп ло немелер этпей...онон коро(.может..наоборот.если деген)состорди солыйтан болзо чын ба теряндар!!

Бешеный: jакшылар ба эмян-обяндар, торян-тугандар!

Ganja: БОдозом до кижи айлабас боткого туней неме болор

Ganja: Во во мен оны ла айдарга тургам..

SEM: ta neni kuuchindajip turganar,4ek neme ondobodim.

SEM: WOLF Jurumde ne le bolor.

Ganja: SEM пишет: WOLF Jurumde ne le bolor. Братка сеге мыны ондорго куч болор.Чыма бору????

Ganja: До здравствует старость в тапочках.....

WOLF: Jастын баштапкы куниле кару Jерлештер уткуп турум

Ganja: Сени база брат!!! Бисте 1ылу свитерлу бастраныс

WOLF: Бугун айы-бажы 1ок, учы-туби корунбес стирка эттим. Тозын-тобрагымды 1ундым, ар сынымды сергеттим. 1ас келип 1аткан не. 1ыламаш бабушканы барып тудар керек

telengit: ЭЙ, БРАТЬЯ_АЛТАЙТСЫ, ТУТ ШО, ТЕМА ДЛЯ АЛТАЙСКАГО ФЛУДА??? коли так, то нифтяк. а то в ГАфоруме каштактар не дают разогнацца на местном диалекте

Алтын Кыс: telengit пишет: ГАфоруме каштактар не дают разогнацца на местном диалекте Ага сцуки присутствует это . Зато как мы на этой теме зажгли, Эдик , такой бомбы там давно не бывало, каштактар теперь знают что есть местный диалект.полная версия страницы