Форум » Алтай тилле » Учусь алтайскому языку... » Ответить

Учусь алтайскому языку...

Роза: Ну, что может будем учить алтайский в онлайне? Реально ли это?

Ответов - 176, стр: 1 2 3 4 5 All

Chenya: LGS пишет: она молодец-переборола в себе языковой барьер.Ведь язык не надо преодолевать,ему надо покоряться и отдаваться))) - согласна. Учиться языку это как учиться плавать, не научишься, сидя на берегу. Языковой барьер нужно преодолевать. Тилди уренип турзан, jастыралардан коркыбас керек. Бир катап jастыра айдарын, экинчи катап, у(ю)чинчи катап, онон урениже берерин. Ко(ё)п кычырар керек, алтай тилди угар керек, онойып тилге темигип jадын.

Chenya: Татар тилле djam бичип jат, Kyrgyzbay кыргызтап, мен эмди алтайлап бичиийин. Кем аайлап, Розага кажы ла сости орус тилге кочурип берер, ол кижиге jылдыс тургузарым Бугун кундеп jат, тышкары jылу. Мен иште, бу форумда jуулган улусты коруп, суунип jадым. Кандый jакшы ла санаалу улус слер! Роза, тебе будет сложно изучать алтайский, ты его у себя совсем не слышшиь... Давай сделаем так, ты спрашивай, какие слова и выражения ты хотела бы знать по-алтайски, мы будем тебя с ними знакомить.

Kyrgyzbay: Chenya, Анда биз кыргызча-алтайча-татарча суйлойт турбайбызбы! Бишкекте, бугун ото ысык. Биз бул ысыктан чарчап кеттик, Ысык-Колго кетиш керек, элдер баардыгы колдо журушот, жыргап. :) _____________________________________________________________- АЛКЫШ болзын/jeтсин, БЫЙАН или JAAН БЫЙАН (большое спасибо) БЫЙАН болсо монголизмге окшошуп кетет экен го? _____________________________________________________________ Ай, кыргыздар, биз бул созду "Алкыш болсун/жетсин" кыргыз тилине адаптация кылбайлыбы? Анткени "арабизм" - "ырахмат" жакпай атат мага. :)


Chenya: Kyrgyzbay пишет: Бишкекте, бугун ото ысык. Биз бул ысыктан чарчап кеттик, Ысык-Колго кетиш керек, элдер баардыгы колдо журушот, жыргап. :) - Примерный перевод: В Бишкеке душно, мы устали от этой духоты.ьНадо поехать на Иссык-Куль, покупаться, отдохнуть

djam: jetigen у нас тоже используется слово кул чабу в значении аплодисменты

LGS: Ай, кыргыздар, биз бул созду "Алкыш болсун/жетсин" кыргыз тилине адаптация кылбайлыбы? Анткени "арабизм" - "ырахмат" жакпай атат мага. :) все в ваших руках,не нравится рахмат говорите алкыш болзын,это же все по приколу из обычной будней речи приходит.И на турецком(где сплошь и рядом арабизмы),это будет означать что то вроде будь покоен или что то ну в таком не очень жизненно радостном духе))

ALTASHA: дорогие наши "преподователи"в вашем классе изучения алтайского языка появилысь еще одна ученица!!!!

Амыр: В алтайском языке вроде бы нету букв "Ю" и "Щ". эт так просто=)

era: а "я" разве есть?

Shaman: Джам пословица на алтайском будет "кеп сёос"

Shaman: Кыргыз хочешь все твои слова на алтайский переведу?

Shaman: Kyrgyzbay Ай досум Быйан дегени нукра алтай соз болот сен жакшы билбей жатып ошентип айтпагын макул бу? Бул соз мурдадан бери, ата-бабаларыз колдоно келе жаткан соз болот. Сен алтайлап уренер кун-санаан бар болзо менен сура мен кыргыздап jакшы билерим.

Shaman: Карудан кару кара башту кайыш курлу албатым! Слер бу алтай тилигерди уренип аларга мынайда албаданып турганаарды короло, коргушту тын суйунип турум, мен слерге акту куунимнен амадаган амадугарга jединереер деп кунзеп ле амадап турум, ондый ла ок слерге болужарга умзанадым. Айлабаган, билбегенеерди менен тартынбай сурагаар. Бис эмес болзо база кем болор бистин келер-ойдин jаш-урелерибисти кем база эне тилибиске, jаныбыска уредер! устибисте турган Кудайга алкыжым jетсин! Алас! алас ! алас! Посторайтесь понять, кому что не понятно, обращайтесь постораюсь перевести? Не думайте что я хвалюсь, но я 5 языков знаю, а чтобы язык выучить, тут главное практика и еще раз практика. а кто уже носители Тюрских языков им вовсе легко и просто будет, алтайский язык очень легкий! Но чтобы практиковатся надо параллельно изучать грамматику и плюсь слова.

djam: Shaman филолог говорит да? со знанием дела прямо:)

numan: Shaman пишет: Не думайте что я хвалюсь, но я 5 языков знаю, а чтобы язык выучить, тут главное практика и еще раз практика. а кто уже носители Тюрских языков им вовсе легко и просто будет, алтайский язык очень легкий! Но чтобы практиковатся надо параллельно изучать грамматику и плюсь слова. Слер кандый тилдер билереер? Алтай тилди танынан уренерине болушту бичиктер бар ба?

Keshaman: кажыца это говорит настоящий кыргызбай

numan: чего, извратил я великий Алтайский язык? ну уж извини :) взято из довоенного разговорника -другого здесь не найти..

Keshaman: ниуяссе раритет!!!! ты где его отрыл?

Chenya: да у numan куча всего интересного, по-моему :)

kara_kaplan: у меня есть русско-ойротский словарь 1947 года. хороший. через месяц отсканирую и выложу.

Малой: А толк с этого кто захочет тот так и так выучит. Главное стремление.

Chenya: да, изучают тогда, когда есть желание или необходимость.

Кокбору: Узак болбодым ошкош бу " Алтайда". Баштап , эзен бе кару дерлештер! Уренип аларгай турган кижи , кууни бар ла болзо - уренип алар. Кажы ла кижи бойынын тилин , чум данын билер учурлу! Тил керегинде куучын баштала ла берзе, Л.В.Кокышевтин улгери санаама кирет . Кажы ла албатыда бойынын тили бар , тил ажыра кижи дер-телекейди , чум - данды , дурумди сезип , адарынып дат.

Ganja: Найдется

Radost": Хотела бы узнать: есть ли в алт. языке слово "кудук" и что оно значит?

Бешеный: kodok есть:-))) а то, що сен бичиптранг ол "не пониал" болтят

Kyrgyzbay: В кыргызском "кудук" означает "колодец". Shaman Рахмат, Кудай буйруса алтайчада суйлоп каламго. :) Бирок жакшы суйлош учун, кобуроок алтайлыктар менен суйлош керек го деп ойлойм. Сен кыргызчаны кайдан билесин?

Бешеный: уч кудук - три колодца!!! калоца-калоца

Кокбору: есть такое слово - по - алтайски это будет кутук. Обычно в словосочетании употребляется аржан, кутук суулар.

Кокбору: по моему в песне Байрышева "Алас" "Чагана jытту тайгалар Аржан-кутук сууларым."

Бешеный: Маташева тоже пела кутук суулар керегинде. накой вам Сталь сплющился?

WOLF: ну как я знаю, слово кутук,употребляется токо в словосочетании "кутук суулар", что сие обозначает открытая вода (антипод подземные воды) .........................а может я ошибаюсь..................... У меня такой вопрос: все таки у нас на гербе нарисован гриф или грифон? т.к. гриф - птица падальщик, грифон - мифическое существо. Ну еще следует заметить, что отчасти герб напоминет мантикору..........

Кокбору: по поводу герба , вообще очень много споров - но то что на гербе изображен грифон из древних курганов - это факт!

Ganja: аржан кутук сууулар- священные водные источники то есть источник воды

Ganja: Wet a vam prepod ne nujen&&

Бешеный: Ganja

samsung: МЕН ТОРОЛ тилимди билерим кандый jакшы

Ganja: Сен молодец уул турун не..

kiki: коркышту jакшы

Ganja: Ийе!!!!! Респект.......полная версия страницы